Městská veterinární správa Státní veterinární správy ČR (dále jen MěVS SVS) vykonává státní správu ve věcech veterinární péče a státní dozor na území hlavního města Prahy.

Co děláme:

  • Provádíme kontroly potravinářských podniků, veškeré živočišné výroby, chovů zvířat a nakládání s odpady živočišného původu
  • Provádíme šetření týrání zvířat, dozor nad nákazami zvířat
  • Registrujeme a schvalujeme subjekty působící v oblasti našeho dozoru
  • Provádíme certifikaci zásilek potravin živočišného původu a zvířat při jejich vývozu a kontrolu zásilek zvířat, živočišných produktů a ostatního veterinárního zboží při dovozu do ČR

V čem se na nás můžete obrátit:

  • Pokud jste svědky týrání zvířat, hromadného úhynu zvířat
  • Pokud chcete začít podnikat v oblasti produkce potravin a jiných produktů živočišného původu, nebo chovu zvířat
  • Pokud plánujete vývoz, nebo dovoz potravin živočišného původu, nebo zvířat

Další informace získáte v sekcích našich stránek, nebo u našich pracovníků.

Volejte naše infolinky pro:

– potraviny      227 010 678

– zvířata           221 594 667

– dovozy          220 113 267

_______________________________________________________________

Adresa:                                                Podací místo:
Na Kozačce 3                                         Na Kozačce 3
120 00 Praha 2                                    120 00 Praha 2

Telefon:
Centrála: +420 222 522 126
Fax: +420 224 254 134

IČ:
00018562

E-mail:
epodatelna.kvsa@svscr.cz

ID datové schránky:
8Fm8b8u