Chov druhů zvířat vyžadujících zvláštní péči

Chov druhů zvířat vyžadujících zvláštní péči je upraven zákonem č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, v platném znění a vyhláškou č. 411/2008 Sb., kterou se stanoví druhy zvířat vyžadující zvláštní péči.

Informace
•    Druh zvířete vyžadujícího zvláštní péči je vyjmenován ve vyhlášce č. 411/2008 Sb., kterou se stanoví druhy zvířat vyžadující zvláštní péči.
•    Druh vyžadující zvláštní péči může chovat pouze osoba starší 18 let.
•    Zvířeti je nutno zabezpečit přiměřené podmínky chovu k zajištění fyziologických funkcí a zachování biologických potřeb.
•    Při posuzování podmínek chovu vycházíme z materiálů: Doporučené podmínky chovu plazů v zajetí, doporučení chovu savců volně žijících druhů v zajetí vydané Ústřední komisi na ochranu zvířat.
•    Zvíře nesmí být chováno, jestliže nejsou zabezpečeny přiměřené podmínky chovu nebo jestliže se zvíře nemůže adaptovat.
•    K chovu zvířete vyžadujícího zvláštní péči je potřeba povolení orgánu veterinární správy příslušného podle místa chovu zvířete (MěVS v Praze SVS)
•    Povolení k chovu se vydává na 3 roky a může být na písemnou žádost prodlouženo.
•    Povolení chovu druhu zvířete vyžadujícího zvláštní péči je zpoplatněno částkou 1 000 Kč ve formě kolků.
•    Orgán veterinární správy je povinen chov kontrolovat jedenkrát ročně.
•    Postup při získání zvířete
•    Chovatel zašle vyplněnou žádost o povolení chovu na oddělení ochrany zdraví a pohody zvířat, s uvedením kontaktu na chovatele (vzor žádosti lze najít na stránkách Státní veterinátní správy).
•    Pracovník MěVS provede kontrolu chovu.
•    V případě, že chov je bez závad, vydá povolení chovu druhu zvířete vyžadujícího zvláštní péči.
•    Chovatel dodá kolek a povolení si převezme (lze předat kolek s žádostí a povolení mu bude doručeno poštou).
•    V případě závady bude povolení vydáno až po jejím odstranění.
•    Dojde-li k změně podmínek, za nichž bylo povolení vydáno, je chovatel povinen do 30 dnů tuto změnu oznámit příslušnému orgánu veterinární správy.
•    Hodlá-li chovatel druhu zvířete vyžadujícího zvláštní péči chovat i jiný druh zvířete vyžadujícího zvláštní péči než ten, na které má povolení, je povinen podat novou žádost.
Druhy zvířat vyžadující zvláštní péči
Vyhláška č. 411/2008 Sb., kterou se stanoví druhy zvířat vyžadující zvláštní péči, uvádí tyto druhy zvířat vyžadujících zvláštní péči:
o    1. z třídy plazů:
*    všechny druhy jedovatých hadů,
*    z řádu krokodýli všechny druhy.
o    2. z třídy ptáků:
*   z řádu kasuáři všechny druhy, s výjimkou rodu Dromaius,
*    z řádu dravci z čeledi jestřábovití z rodu Aquila, Hieraaetus, Pithecophaga, Spizaetus, Harpia a Haliaetus všechny druhy,
*    z řádu sovy z čeledi sovovití z rodu Bubo všechny druhy,
*    z řádu krátkokřídlí z čeledi jeřábovití z rodu Grus všechny druhy,
*    z řádu brodiví z čeledi volavkovití z rodu Ardea, Ardeola a Egretta všechny druhy.
o    3. z třídy savců:
*    z řádu primáti všechny druhy,
*    z řádu šelmy všechny druhy včetně ploutvonožců, s výjimkou domestikovaných druhů pes, kočka, fretka a zvířat chovaných jako zvěř v zajetí podle zákona o myslivosti,
*    z řádu chobotnatci všechny druhy,
*    z řádu lichokopytníci všechny druhy, s  výjimkou druhů označovaných nebo evidovaných podle plemenářského zákona,
*    z řádu sudokopytníci všechny druhy, s výjimkou druhů označovaných nebo evidovaných podle plemenářského zákona, zvířat chovaných jako zvěř v zajetí podle zákona o myslivosti a lamy krotké a alpaky.

Příspěvek byl publikován v rubrice Činnosti a postupy. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Komentáře nejsou povoleny.