Upozornění na omezení dovozu produktů živočišného původu pro osobní spotřebu do ČR na základě nařízení Komise (ES) č. 206/2009

Verze ke stažení: Upozornění na omezení dovozu produktů živočišného původu pro osobní spotřebu do ČR na základě nařízení Komise (ES) č. 206/2009 (PDF)

Dne 1. 5. 2009 vstoupilo v platnost nařízení Komise (ES) č. 206/2009 ze dne 5. března 2009 o dovozu zásilek produktů živočišného původu pro osobní spotřebu do Společenství a o změně nařízení (ES) č. 136/2004. Zmíněné nařízení je od uvedeného data přímo použitelné v České republice. Vztahuje se na produkty živočišného původu neobchodního charakteru, jež jsou do ČR dováženy pro osobní spotřebu v zavazadlech cestujících, nebo jež jsou zasílány prostřednictvím pošty adresátům v ČR, kteří si je objednali telefonicky, prostřednictvím Internetu, popř. jim je zasílají příbuzní nebo známí ze třetích zemí. Toto nařízení stanoví pravidla pro dovoz produktů živočišného původu pro osobní spotřebu do ČR, tj. zejména hmotnostní limity pro dovoz konkrétních produktů živočišného původu, označuje produkty živočišného původu, které nelze pro osobní spotřebu do ČR dovážet (rozumí se prostřednictvím pošty nebo v osobních zavazadlech cestujících). Níže v  tabulce uvádíme příklady limitů, další podrobnosti naleznete  na webových stránkách Státní veterinární správy ČR  v dokumentu Produkty živočišného původu mohou obsahovat choroboplodné zárodky způsobující infekční choroby (PDF).

maso a masné výrobky 0 kg!
(nelze dovážet)
mléko a mléčné výrobky   0 kg!
(nelze dovážet)
ryby (vykuchané), produkty rybolovu (čerstvé i zpracované, neživé „plody moře“) 1 ryba nebo do 20 kg, podle toho která hmotnost je větší
Ostatní
(např. med, vejce, živé „plody moře“, hlemýždi)
2 kg
krmivo pro zájmová zvířata (pouze to potřebné z lékařských důvodů) 2 kg
sušené mléko pro kojence, kojenecká a zvláštní výživa potřebná z lékařských důvodů 2 kg

Pokud produkty živočišného původu dovážíte do ČR pro osobní spotřebu ve svých osobních zavazadlech, nebo Vám jsou zasílány poštou, bude jejich nadlimitní množství úředně zabaveno, v případě masa, mléka a mléčných výrobků bude zabaveno vše. Zmíněné nařízení stanoví, že zabavené produkty živočišného původu musí být zničeny, tj. neškodně odstraněny podle příslušných právních předpisů EU a vnitrostátního předpisu, kterým je zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, v platném znění (dále jen „veterinární zákon“). Nelze je vrátit zpět do země, odkud byly dovezeny (odeslány poštou).

S ohledem na výše uvedené Městská veterinární správa v Praze důrazně připomíná zejména spotřebitelům, kteří si objednávají ve třetích zemích prostřednictvím Internetu nebo telefonicky produkty živočišného původu pro osobní spotřebu, existenci hmotnostních limitů pro jejich dovoz do ČR, popř. úplný zákaz jejich dovozu, a následky spojené s porušením pravidel dovozu stanovených shora označeným evropským právním předpisem. Současně doporučuje všem, kterým jejich rodinní příslušníci nebo známí obvykle zasílají ze třetích zemí poštou produkty živočišného původu, aby je upozornili na omezení dovozu produktů živočišného původu pro osobní spotřebu do ČR. Nejlépe bude, když se jejich příbuzní a známí budou předem informovat na poštách třetích zemí, co lze do zásilky zabalit a v jakém množství (hmotnosti). Informace by měly být ve třetích zemích dostupné, neboť byly o existenci a obsahu výše citovaného nařízení Komise (ES) informovány Českou poštou, s. p. prostřednictvím mezinárodních poštovních organizací před 1. 5. 2009.

Příspěvek byl publikován v rubrice Činnosti a postupy. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Komentáře nejsou povoleny.