Podněty na týrání zvířat

Stížnosti na týrání zvířat je upraveno zákonem č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, v platném znění.

V případě podezření na týrání zvířat je možné se obrátit na příslušné obecní úřady s rozšířenou působností, na úřady městských částí, odbory životního prostředí, na příslušné krajské veterinární správy (MěVS v Praze SVS).

Stížnosti se řeší šetřením za účasti orgánů ochrany zvířat nebo Policie ČR či Městské policie.

Orgány veterinární správy (MěVS v Praze SVS):

  • podávají podněty obecním úřadům obcí s rozšířenou působností k projednání přestupků a správních deliktů na úseku ochrany zvířat.

Obecní úřady obcí s rozšířenou působností:

  • projednávají přestupky a správní delikty na úseku ochrany zvířat a ukládají pokuty chovatelům dle zákona na ochranu zvířat proti týrání,
  • na návrh MěVS v Praze SVS mohou správním rozhodnutím:
  1. nařídit a zajistit umístění týraného zvířete do náhradní péče, vyžaduje-li to jeho zdravotní stav, nebo pokud je opakovaně týráno,
  2. nařídit chovateli zajistit opatření ke snížení počtu zvířat včetně jejich usmrcení v souladu s tímto zákonem, dochází-li k jejich týrání,
  3. nařídit chovateli pozastavení činnosti, při které dochází k týrání zvířat, a to do doby odstranění závad,
  4. nařídit vlastníkovi zvířete zajistit utracení zvířete odborně způsobilou osobou podle veterinárního zákona, pokud je dán důvod k usmrcení zvížete.
  • náklady spojené s umístěním týraného zvířete do náhradní péče a náklady spojené s jeho léčením, hradí osoba, jíž bylo zvíře odebráno, nebo která způsobila stav týrání a poškození zvířete.

Orgány Policie ČR:

  • se zabývají případy, kdy je podezření, že došlo k trestnému činu týrání zvířat dle            § 302-303 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, v platném znění.

O další problematice ochrany zvířat je možné se informovat na stránkách Ministerstva zemědělstvíStátní veterinární správy (sekce pohoda zvířat).

·

Příspěvek byl publikován v rubrice Činnosti a postupy. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Komentáře nejsou povoleny.