Nařízení období aplikace léčivých přípravků s antiparazitárním účinkem

Při aplikaci antiparazitární léčby u volně žijící zvěře léčebnými přípravky, u kterých je nutné dodržet ochrannou lhůtu pro konzumaci masa ulovené volně žijící zvěře, je nutné zajistit jednotný postup při aplikacích těchto léčiv. Z tohoto pohledu je zejména žádoucí jednotná doba aplikace léčiv na území ČR. Pro rok 2018 jsou podmínky aplikace antiparazitárních přípravků a termín aplikace stanoven v MKZ pod kódem ExJ200 a v příloze 6.

Uživatelům honiteb, kteří mají pozitivní výsledek laboratorního vyšetření na parazity ne starší než 12 měsíců nebo pozitivní parazitologický nález motolic nebo střečků u ulovené zvěře provedené a zaznamenané soukromým veterinárním lékařem nebo proškolenou osobou (pouze střečkovitost) za rok 2017, se podle ustanovení § 19 odst. 5 veterinárního zákona povoluje použití léčivých přípravků s antiparazitárními účinky u volně žijící spárkaté zvěře (vyjma divokých prasat) na území České republiky v souladu s podmínkami uvedenými v příloze č. 6 MKZ.

Termín aplikace léčivých přípravků s antiparazitárním účinkem je stanoven na období od 5. 2. 2018 do 23. 2. 2018.

 Uživatelé honiteb jsou povinni podle §19 odst. 5 veterinárního zákona uchovávat údaje o použití léčivých přípravků 5 let. Údaje o použití léčivých přípravků u volně žijící zvěře zahrnují druh a počty zvěře, pro kterou byl léčivý přípravek použit, území, na němž byl léčivý přípravek použit, název a množství použitého léčivého přípravku, datum použití léčivého přípravku a ochrannou lhůtu léčivého přípravku. (např. archivovat kopii faktury, veterinárního receptu)

Uživatel honitby nejpozději do 15.1.2018 o použití antiparazitárních přípravků písemně informuje uživatele všech sousedních honiteb a příslušnou krajskou veterinární správu Státní veterinární správy.

Informace musí obsahovat minimálně tyto údaje:

(1) název antiparazitárního přípravku

(2) datum použití antiparazitárního přípravku

(3) ochrannou lhůtu antiparazitárního přípravku

(4) datum uplynutí ochranné lhůty

(5) území, na němž bude přípravek použit (katastry)

MěVS v Praze SVS Vás žádá o písemnou informaci o použití antiparazitárních přípravků v souladu s MKZ na adresu MěVS v Praze SVS nebo na e-mailovou adresu: epodatelna.kvsa@svscr.cz. Doporučujeme archivovat nebo předat na MěVs v Praze SVS písemné ohlášení použítí antiparazitárních přípravků sousedním honitbám, fakturu nebo recept o nákupu vet. léčivého přípravku od soukromého vet. lékaře, požadované údaje §19 odst. 5 veterinárního zákona.

 

Seznam použitelných antiparazitárních přípravků pro spárkatou zvěř:

Přípravky se širokým spektrem účinnosti proti střečkovitosti, motoličnatosti i oblým červům zažívadel a plic.

  1. Cermix pulvis – určený pro individuální aplikaci do krmiva ‒ léčbu veterinárním lékařem

Způsob podání a dávkování:

Aplikaci přípravku musí předcházet přípravná fáze, tj. krmení sypkým krmivem bez léčiva. Přípravek se podává rozmíchaný v sypkém krmivu v poměru 1:9 (5 kg přípravku smísíme s 45 kg jadrného krmiva). Spárkaté přežvýkavé zvěři se připravené krmivo podává dva po sobě následující dny jako jediné krmivo v množství závislém na početním stavu zvěře u jednotlivých krmelců (dávky jsou uvedeny v příbalové informaci). Jeden kg přípravku postačí při 2 aplikacích k ošetření 20 ‒ 25 ks srnčí zvěře nebo 5 ks jelení, 8 ks daňčí, 12 ks mufloní nebo 15 ks kamzičí zvěře.

Ochranná lhůta:

28 dnů maso a orgány jelení, daňčí, srnčí, mufloní a kamzičí zvěře

14 dnů maso a orgány divokých prasat

  1. Rafendazol pulvis – určený pro individuální aplikaci do krmiva ‒ léčbu veterinárním lékařem.

Přípravky obsahují účinné látky rafoxanid a mebendazol, které mají širokospektrální účinek proti oblým červům zažívacího traktu a plic, proti motolicím a nosohltanové střečkovitosti.

Způsob podání a dávkování:

Přípravky se podávají zvěři rozmíchané v jadrném krmivu v poměru 1:9, obvykle dva po sobě následující dny, nejvýše 4 dny, jako jediné krmivo podle početního stavu zvěře u krmelců. Jeden kg přípravku postačí při 2 aplikacích na odčervení 25 kusů srnčí zvěře nebo 5 kusů jelení, 8 kusů daňčí, 12 kusů mufloní nebo 15 kusů kamzičí zvěře.

Ochranná lhůta:

28 dnů maso a orgány u srnčí, daňčí a jelení zvěře

60 dnů maso a orgány u mufloní a kamzičí zvěře

Všechny uvedené přípravky jsou vázány na předpis veterinárního lékaře, který odpovídá za jejich aplikaci.

Příspěvek byl publikován v rubrice Činnosti a postupy. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Komentáře nejsou povoleny.