Kontrola zdraví u zvěře

Dle státní zakázky na rok 2018 jsou povinné tyto úkony:

A Povinné úkony hrazené ze státního rozpočtu:

  1. Vyšetření volně žijících ptáků na aviární influenzu:

Vyšetření vzorků odebraných od nalezených nemocných nebo uhynulých ptáků. Odebírá se celý pták nebo kloakální a tracheální/orofaryngeální výtěr. Monitoring na aviární influenzu bude zaměřen především na hromadné úhyny ptáků (5 ks a více) nebo při klinickém podezření na nákazu (ztráta plachosti, ospalost, obtíže při pohybu, výtok z očí nebo z dýchacích otvorů často lehce zbarvený krví, ztížené dýchání, načepýřené peří, otok hlavy a očních víček, stáčení hlavy na záda, krváceniny na běhácích). Nález uhynulých ptáků je možné též nahlásit operačnímu středisku krizového štábu (OSKŠ) Magistrátu hl.m.Praha, tel:

Odběr vzorků a vyplnění objednávky k vyšetření je třeba dohodnout s úředními veterinárními lékaři MěVS v Praze SVS. Telefon: 221594662 – 3 .

  1. Vyšetření divokých prasat:

Vyšetření na klasický mor.

Z každé honitby je nutné zajistit odběr 1-2 vzorků krve od odlovených divokých prasat. Žádanku k vyšetření a případné odevzdání vzorků do SVÚ Praha lze dohodnout s úředními veterinárními lékaři MěVS v Praze SVS. Telefon: 221594662 .

Vyšetření na klasický mor prasat a africký mor prasat.

U všech nalezených uhynulých divokých prasat i sražených auty.

  • Nález uhynulého divokého prasete nahlásit OSKŠ Magistrátu hl.m.Praha, tel:
  • Za odevzdání 1 uhynulého prasete k vyšetření do SVÚ Praha vyplatí MěVS v Praze SVS nálezné ve výši 2.000,- Kč.
  • V případě Vašeho požadavku na zpracování nalezeného úhynu zužitkovatelného sraženého divočáka po označení plombou v souladu s odst. 1 § 49 zákona o myslivosti, je nutné postupovat podle instrukcí veterinární správy – volat 720 995 214 – (veterinář po domluvě určí odběr vzorků a převzetí  pro vyšetření na AMP,KMP)

 Vyšetření na trichinelóza divokých prasat.

Odlovená divoká prasata pro osobní spotřebu uživatelem honitby nebo oprávněným účastníkem lovu, a to ve své domácnosti nebo určených k prodeji přímo spotřebiteli pro spotřebu v jeho domácnosti, nebo určených k dodání do maloobchodní prodejny musí být vyšetřena na trichinelózu ve schválené laboratoři (např. SVÚ Praha).

Ze státního rozpočtu se hradí pouze laboratorní vyšetření provedené v SVÚ trávicí metodou základě řádně vyplněné objednávky laboratorního vyšetření a současně dodaného ocásku „pírka“.

  1. Vyšetření zajíců:

Vyšetření na brucelózu a tularémii.

Vyšetřují se uhynulí nebo odlovení zajíci při podezření z nákazy. Za odevzdání 1 uhynulého nebo podezřelého zajíce z nákazy (ztráta plachosti, otok hlavy, nekoordinované pohyby, hnisavý výrok z očí a dýchacích cest, abscesy v játrech, zhnisané mízní uzliny, vyhublost) k vyšetření do SVÚ Praha vyplatí MěVS v Praze SVS nálezné ve výši 150,- Kč.

Vyšetření odlovených zajíců na tularémii. 

Zajištění odběru vzorků krve ze 1 – 2 odlovených zajíců z každé honitby. Žádanku k vyšetření a případné odevzdání vzorků do SVÚ Praha zajistit ve spolupráci s úředními veterinárními lékaři MěVS v Praze SVS. Telefon: 221594662.

  1. Vyšetření lišek a psíků mývalovitých:

 Vyšetření lišek a psíků mývalovitých na vzteklinu.

Vyšetřují se zvířata uhynulá, utracená, případně ulovená s indikací k tomuto vyšetření. Jako státní zakázku lze vyšetřit celkem na celém území hl. m. Prahy 16 lišek/psíků mývalovitých, tj. 1 – 2 lišky/psíků na honitbu po předchozí dohodě s veterinárním inspektorem MěVS v Praze SVS. Za odevzdanou lišku k vyšetření do SVÚ Praha se vyplatí zástřelné, nálezné 380,- Kč.

Vyšetření lišek a psíků mývalovitých na trichinelózu.

Vyšetření svaloviny trávicí metodou ulovených, uhynulých, případně utracených lišek a psíků mývalovitých, které byly zaslány na vyšetření na vzteklinu.

Vyšetření lišek a psíků mývalovitých na echinokokózu.

Vyšetření se provádí u 4 zvířat odlovených nebo uhynulých na 100 km2 za rok, tj. celkem na celém území hl. m. Prahy 16 lišek/psíků mývalovitých.

 

B Povinné úkony hrazené uživatelem honitby:

Parazitologické vyšetření lovné zvěře spárkaté.

 Uživatel honitby, který se rozhodne pro léčení spárkaté zvěře v roce 2019, provede v roce 2018

vyšetření spárkaté zvěře následujícím způsobem.

Uživatel honitby, případně jiná jím pověřená osoba, zajistí odběr vzorků. Vzorky jsou odebírány pouze od ulovené nebo uhynulé spárkaté zvěře (vyjma prasat divokých), kdy se odebere vzorek trusu z konečníku (30 – 50g). V honitbě budou odebrány vzorky tak, aby jeden vzorek byl odebrán z jednoho katastrálního území. Pokud je jedno katastrální území součástí dvou, případně více sousedících honiteb, vzorek bude odebrán každým uživatelem honitby. Uživatelům honiteb, kteří mají pozitivní výsledek laboratorního vyšetření na parazity nebo pozitivní parazitologický nález motolic nebo střečků u ulovené zvěře provedené a zaznamenané soukromým veterinárním lékařem nebo proškolenou osobou, se podle ustanovení § 19 odst. 5 veterinárního zákona povoluje použití léčivých přípravků s antiparazitárními účinky u volně žijící spárkaté zvěře (vyjma divokých prasat) na území České republiky v souladu s podmínkami uvedenými v příloze č. 6 Metodiky.

Při vyplnění objednávky a odevzdání vzorků do SVÚ Praha budou při nahlášení odběru vzorků spolupracovat úřední veterinární lékaři MěVS v Praze SVS. Telefon: 221594662 nebo 221594663.

Příspěvek byl publikován v rubrice Činnosti a postupy. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Komentáře nejsou povoleny.