Archiv autora: Martin Jánošík

Nodulární dermatitida skotu – informační leták

Nodulární dermatitida skotu

Publikováno v rubrice Činnosti a postupy |

Manipulace s vedlejšími živočišnými produkty

Vedlejšími produkty živočišného původu (dále jen VŽP) se rozumí celá těla zvířat nebo jejich části, produkty živočišného původu (tj. potraviny živočišného původu, včetně medu a krve, živí mlži, živí ostnokožci, živí pláštěnci a živí mořští plži určení k lidské spotřebě … Celý příspěvek

Publikováno v rubrice Činnosti a postupy |

Cestování se zvířaty

MěVS v Praze SVS není kompetentní podávat informace o dovozních podmínkách nečlenských zemí EU pro dovoz zvířat. Pokud se svým zvířátkem cestujete mimo EU, je zapotřebí oslovit úřední autoritu v zemi vaší destinace o poskytnutí aktuálních požadavků. Touto autoritou je … Celý příspěvek

Publikováno v rubrice Činnosti a postupy |

Podmínky pro prodej hospodářských zvířat na farmářských trzích

Publikováno v rubrice Činnosti a postupy |

Dovoz zvířat, živočišných produktů a ostatního veterinárního zboží ze třetích zemí

Dovozce nebo jeho zástupce, popřípadě jiná osoba odpovědná za zásilku je povinen (§ 32 veterinárního zákona): Uvědomit PVS s předstihem 1 pracovního dne na příchod zásilky prostřednictvím Společného veterinárního vstupního dokladu (SVVD) I. části. faxové číslo PVS: 220 113 267 (funguje i jako telefonní kontakt) … Celý příspěvek

Publikováno v rubrice Činnosti a postupy |

Kontrola zdraví u zvěře

Dle státní zakázky na rok 2018 jsou povinné tyto úkony:

Publikováno v rubrice Činnosti a postupy |

Nařízení období aplikace léčivých přípravků s antiparazitárním účinkem

Při aplikaci antiparazitární léčby u volně žijící zvěře léčebnými přípravky, u kterých je nutné dodržet ochrannou lhůtu pro konzumaci masa ulovené volně žijící zvěře, je nutné zajistit jednotný postup při aplikacích těchto léčiv. Z tohoto pohledu je zejména žádoucí jednotná … Celý příspěvek

Publikováno v rubrice Činnosti a postupy |

Statistiky

Publikováno v rubrice Činnosti a postupy |

Nákazy a nemoci přenosné ze zvířat na člověka, které jsou považovány za nebezpečné, a jejich původci

Publikováno v rubrice Činnosti a postupy |

Prodejny živých zájmových zvířat

Právnická nebo fyzická osoba, která na základě živnostenského oprávnění chová nebo obchoduje se zvířaty zájmových chovů, provozuje jezdeckou firmu nebo povoznictví, musí nejpozději do 30 dnů před zahájením činnosti oznámit výkon živnosti, druhy a počty zvířat, zabezpečení péče o zvířata … Celý příspěvek

Publikováno v rubrice Činnosti a postupy |