Archiv rubriky: Činnosti a postupy

Nodulární dermatitida skotu – informační leták

Nodulární dermatitida skotu

Publikováno v rubrice Činnosti a postupy |

Manipulace s vedlejšími živočišnými produkty

Vedlejšími produkty živočišného původu (dále jen VŽP) se rozumí celá těla zvířat nebo jejich části, produkty živočišného původu (tj. potraviny živočišného původu, včetně medu a krve, živí mlži, živí ostnokožci, živí pláštěnci a živí mořští plži určení k lidské spotřebě … Celý příspěvek

Publikováno v rubrice Činnosti a postupy |

Cestování se zvířaty

MěVS v Praze SVS není kompetentní podávat informace o dovozních podmínkách nečlenských zemí EU pro dovoz zvířat. Pokud se svým zvířátkem cestujete mimo EU, je zapotřebí oslovit úřední autoritu v zemi vaší destinace o poskytnutí aktuálních požadavků. Touto autoritou je … Celý příspěvek

Publikováno v rubrice Činnosti a postupy |

Podmínky pro prodej hospodářských zvířat na farmářských trzích

Publikováno v rubrice Činnosti a postupy |

Dovoz zvířat, živočišných produktů a ostatního veterinárního zboží ze třetích zemí

Dovozce nebo jeho zástupce, popřípadě jiná osoba odpovědná za zásilku je povinen (§ 32 veterinárního zákona): Uvědomit PVS s předstihem 1 pracovního dne na příchod zásilky prostřednictvím Společného veterinárního vstupního dokladu (SVVD) I. části. faxové číslo PVS: 220 113 267 (funguje i jako telefonní kontakt) … Celý příspěvek

Publikováno v rubrice Činnosti a postupy |

Kontrola zdraví u zvěře

Dle státní zakázky na rok 2018 jsou povinné tyto úkony:

Publikováno v rubrice Činnosti a postupy |

Nařízení období aplikace léčivých přípravků s antiparazitárním účinkem

Při aplikaci antiparazitární léčby u volně žijící zvěře léčebnými přípravky, u kterých je nutné dodržet ochrannou lhůtu pro konzumaci masa ulovené volně žijící zvěře, je nutné zajistit jednotný postup při aplikacích těchto léčiv. Z tohoto pohledu je zejména žádoucí jednotná … Celý příspěvek

Publikováno v rubrice Činnosti a postupy |

Statistiky

Publikováno v rubrice Činnosti a postupy |

Podmínky pro schválení a registraci podniku, ve kterém se zachází s živočišnými produkty

Provozovatel podniku, ve kterém se zachází s živočišnými produkty a který podléhá schválení a registraci, popřípadě jen registraci (dopravce) je podle ustanovení § 22, odst. 1, písm. a) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně souvisejících zákon (veterinární zákon) v souladu s předpisy Evropských společenství povinen požádat Městskou veterinární správu … Celý příspěvek

Publikováno v rubrice Činnosti a postupy |

Podněty na týrání zvířat

Stížnosti na týrání zvířat je upraveno zákonem č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, v platném znění. V případě podezření na týrání zvířat je možné se obrátit na příslušné obecní úřady s rozšířenou působností, na úřady městských částí, odbory životního prostředí, na příslušné … Celý příspěvek

Publikováno v rubrice Činnosti a postupy |