Odbor veterinární hygieny a ochrany veřejného zdraví

Odbor veterinární hygieny a ochrany veřejného zdraví zabezpečuje inspekční činnost v oblasti zdravotní a hygienické nezávadnosti potravin a surovin živočišného původu ve výrobních, zpracovatelských a prodejních místech podnikatelských subjektů na území hl. m. Prahy.

Kontakty:

Adresa: Městská veterinární správa v Praze SVS,                                                        pracoviště Slezská 100/7, 120 00 Praha 2
Telefony: 227 010 678
Fax: 224 254 134
E-mail: ovh.kvsa@svscr.cz

Odbor veterinární hygieny a ochrany veřejného zdraví

Ředitel odboru: MVDr. Kateřina Březinová, Ph.D.
Zástupce ředitele odboru: MVDr. Pavel Fiedler

Oddělení veterinární hygieny Praha – střed                                                             Vedoucí oddělení                                                                                                                       MVDr. Naděžda Zolmanová               227 010 629

Inspektoři
MVDr. Hana Lamková                        227 010 674
MVDr. Kamila Dolejší                          227 010 695

Veterinární asistent
Jarmila Zemanová                               227 010 677

Oddělení veterinární hygieny Praha – Jih
Vedoucí oddělení
MVDr. Pavel Fiedler                           227 010 701

Inspektoři
MVDr. Marta Vorlíčková                    227 010 696
MVDr. Jan Parkan                               227 010 702
MVDr. Danuše Melničáková               227 010 676

Oddělení veterinární hygieny Praha – východ
Vedoucí oddělení
MVDr. Iva Kubíková                              227 010 625

Inspektoři
MVDr. Kateřina Hublová                       227 010 697
MVDr. Miloslav Olach                            227 010 627                                                                        MVDr. Alena Tomanová                        227 010 626

Oddělení veterinární hygieny Praha – západ
Vedoucí oddělení
MVDr. Aleš Fiedler                                227 010 679

Inspektoři
MVDr. Jana Losselová                          227 010 700

Veterinární asistent
Josef Krejčí                                             227 010 678

 

Plní zejména tyto úkoly:

  • Zodpovídá za provádění veterinární péče na území hl. m. Prahy ve smyslu platných zákonů, prováděcích vyhlášek a dalších platných předpisů.
  • Na základě žádostí provozovatelů vydává schválení a registraci, případně registraci pro činnost související se získáváním, výrobou, zpracováním, ošetřením, balením, skladováním, přepravou a uváděním do oběhu živočišných produktů spadajících pod veterinární dozor v souladu s platnou legislativou.
  • Vykonává veterinární dozor nad výrobou, skladováním, distribucí a prodejem surovin a potravin živočišného původu.
  • Vypracovává dílčí posudky a stanoviska k návrhům z hlediska uplatňování veterinárních hygienických požadavků při výstavbě a rekonstrukci podniků, závodů, dílen a provozů zpracovávající maso, mléko a ostatní suroviny potraviny a suroviny živočišného původu.
  • V rámci dozorové a kontrolní činnosti sleduje dodržování zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, v platném znění
  • Provádí kontrolu dodržování povinnosti osob zúčastněných při dovozu, vývozu a tranzitu veterinárního zboží.
  • Provádí kontrolu dovozových zásilek v místě určení.
  • Zabývá se otázkou podnětů a stížností z řad občanů, týkající se produktů živočišného původu. Při jejich řešení spolupracuje s ostatními dozorovými orgány.

Komentáře nejsou povoleny.